Lahjoitukset kokoelmiin

Reen jalas, lähikuva.

Museot tallentavat sekä iäkkäitä että nykyajan aineistoja. Kokoelmia kartutetaan suunnitelmallisesti, ja kunkin lahjoituksen vastaanottaminen päätetään aina tapauskohtaisesti. Satakunnan Museon kokoelmiin otetaan aineistoja, jotka liittyvät Poriin ja Satakuntaan.

Suomen museot ovat sopineet keskenään, mitä ilmiöitä kukin tallentaa. Satakunnan Museon vastuualueina ovat vuodesta 2019 alkaen olleet ydinvoima, elämänkaarijuhlat ja lämmityslaitteet. Museo tallentaa näiden lisäksi myös muita aiheita.

Kun mietit lahjoitusta museoon

  • Ota etukäteen yhteyttä museoon mieluiten sähköpostitse. Liitä mukaan kuva ja tarkat tiedot aineistostasi. Jos otat yhteyttä puhelimitse, varaudu kertomaan mahdollisimman tarkasti museoon tarjoamasi aineiston laadusta ja historiasta.
  • Jokainen lahjoitusehdotus käsitellään museoammattilaisten työryhmässä, jossa päätetään annettujen tietojen ja mahdollisen kuvan pohjalta, onko aineisto syytä ottaa museon kokoelmiin.
  • Valmistaudu vierailemaan museossa kertomassa esineestä ja allekirjoittamaan lahjoitussopimus. Lahjoituksista laaditaan aina molempien osapuolten välinen sopimus, jossa aineisto siirtyy museon omaisuudeksi peruuttamattomasti. Ilman sopimusta ja lahjoittajan allekirjoitusta museo ei voi ottaa vastaan lahjoituksia.
  • Tuodessasi museoon esinettä sen on hyvä olla mahdollisimman alkuperäisessä kunnossa. Älä puhdista tai korjaa sitä.

Miksi museo joskus kieltäytyy lahjoituksista

  • Aineisto on Satakunnan alueen tai tallennusvastuun ulkopuolelta
  • Aineisto on kokoelmien kannalta merkityksetön esim. puutteellisten taustatietojen takia, jolloin sitä ei voida käyttää näyttelyissä, opetuksessa tai tutkimuksessa
  • Aineisto on liian huonokuntoinen tai muun syyn takia vaikea säilyttää ja käyttää
  • Aineisto sopii paremmin johonkin toiseen museoon tai kokoelmaan
  • Kokoelmissa on ennestään vastaavanlaista aineistoa ja aihealue on jo hyvin edustettuna
  • Yleensä museot eivät ota vastaan lahjoituksia, joihin liittyy erityisehtoja.

Jos haluat lahjoittaa museoon, ota yhteyttä:

Esinekokoelmat: amanuenssi Hanna Jaakola, p. 044 701 1059, hanna.jaakola@pori.fi

Arkeologinen kokoelma: arkeologi Leena Koivisto, p. 044 701 0930, leena.koivisto@pori.fi

Kuva- ja arkistokokoelmat: amanuenssi Minna-Liisa Salonsaari, p. 044 701 1062, minna-liisa.salonsaari@pori.fi

Luonnontieteelliset kokoelmat: p. 02 621 1176, arkki@pori.fi

Kirjat ja lehdet: toimistosihteeri Pirjo Nybacka, p. 044 701 4594, pirjo.nybacka@pori.fi