Alueellinen vastuumuseo

Alueellisena vastuumuseona Satakunnan Museo huolehtii satakuntalaisesta kulttuuriperinnöstä ja kulttuuriympäristöistä. Satakunnan Museo säilyttää näihin liittyviä aineistoja koko maakunnan alueelta ja tarjoaa museopalveluita maakunnan yleisöille.