Satakunnan Museon rakennusinventointeja vapaasti selattavaksi Y-pakki -sovelluksessa

Satakunnan Museon ohjauksessa on tehty rakennusperintöinventointeja kaikissa maakunnan kunnissa 1990-luvun alusta lähtien. Lähes kaikki inventoinnit on tehty joko yleis- tai asemakaavoituksen yhteydessä, mikä on määrittänyt kulloinkin tutkitun alueen laajuuden.  

Vuodesta 2007 tiedot on tallennettu museon Pakki -sovellukseen, joka on vain viranomaiskäytössä. Nyt rakennusinventointien kohdetiedot tuodaan yleisön vapaasti selattavaksi Y-Pakki -sovellukseen. Aineisto sisältää kiinteistön perustiedot, kuvauksen ja arvioinnin sekä valokuvia. Mukana ovat kaikki vuoden 2000 alusta lähtien tehdyt rakennusinventoinnit. Y-Pakki on suppeampi versio viranomaiskäytössä olevasta rakennusperintötietokanta Pakista, joka käsittää myös rakennuskohtaiset tiedot. Tietoja on karsittu tietosuojasyistä. Y-Pakista löytyvät vajaan 5000 kohteen tiedot.  

Lisäksi voit tutustua Y-Pakissa Satakunnan rakennusperintö 2005 –selvitykseen. Se on Satakuntaliiton tekemä maakunnallinen inventointi ja se sisältää maakunnallisesti arvokkaiksi arvotettuja alueita ja kohteita. 

Pakki- ja Y-Pakki -sivustot on tuottanut Satakunnan Museo ja toteutuksesta vastaa Tmi Hilla Tarjanne. 

Tästä palveluun.

ohjekuva_300320.jpg, by Y-pakki Satakunnan Museo