Miten rakennuksia suojellaan?

Rakennuksia suojellaan Suomessa yleisimmin kaavoituksella, perustuen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Satakunnassa vain muutama rakennus on suojeltu rakennusperintölailla, jolloin kohteesta tehdään suojelupäätös.

Tietoa rakennusten suojelusta löydät sekä ympäristöministeriön että Museoviraston sivuilta, sekä myös osoitteesta kulttuuriymparistomme.fi.

Satakunnassa on suojeltu rakennusperintölain nojalla (suojelupäätös) vain muutamia rakennuksia. Yksi niistä on Eurajoen entinen lääkärintalo vuodelta 1949., by Satakunnan Museo/Liisa Nummelin Ei vapaakäyttö