Riihikedon arava-alueen rakennusinventointi

Porin 9. kaupunginosa eli Riihikedon aravatalojen alue on luetteloitu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi vuonna 2009. Tutustu inventointiraporttiin.